Now showing items 1-1 of 1

    • Dependence of the Property of InGaN p-i-n Solar Cells on the Light Concentration and Temperature 

      Cai, Xiao-Mei; Zeng, Sheng-Wei; Li, Xin; Zhang, Jiang-Yong; Lin, Shuo; Ling, An-Kai; Chen, Ming; Liu, Wen-Jie; Wu, Shao-Xiong; Zhang, Bao-Ping; 李鑫; 张保平; 张江勇 (IEEE T ELECTRON DEV, 2011-09)
      The effects of the light concentration and temperature on the performance of InGaN p-i-n homojunction solar cells were investigated experimentally. With the increase in the light concentration, the short-circuit current ...