Now showing items 1-1 of 1

    • 新型高温、长寿命氯化物熔盐参比电极的制备与研究 

      高佩; 金先波; 汪的华; 胡晓宏; 陈政; GAO Pei; JIN Xian-bo; WANG Di-hua; HU Xiao-hong; CHEN Zheng (厦门大学《电化学》编辑部, 2005-02-28)
      本文介绍一种全固态离子导电玻璃盐桥制备方法,并以此设计新型的Ag/AgCl高温参比电极.该电极制作简单, 具有电位稳定,重现性好,使用寿命长,不污染研究体系等特点.可在多种氯化物熔盐体系中反复使用,适用温度范围 400~900℃.