Now showing items 1-1 of 1

    • DTAB-KTL复合添加剂抑制锌电极腐蚀的协同效应 

      林胜舟; 蔡增鑫; 王贵生; 周合兵; 李伟善; LIN Sheng-zhou; CAI Zeng-xin; WANG Gui-sheng; ZHOU He-bing; LI Wei-shan (厦门大学《电化学》编辑部, 2009-08-28)
      应用失重法、电化学方法、扫描电镜等研究十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)、咳特灵(KTL)复合添加剂抑制锌在KOH(3mol/L)溶液的缓蚀作用.结果表明:与单一添加剂相比,DTAB-KTL复合添加剂缓蚀效果更好.由于二者的协同效应,使KTL更容易吸附在锌电极DTAB表面,提高缓蚀作用.