Now showing items 1-2 of 2

  • Genomic Insights into the Formation of Human Populations in East Asia 

   Chuan-Chao Wang; 王传超; Hui-Yuan Yeh; Alexander N Popov; Hu-Qin Zhang; 张虎勤; Hirofumi Matsumura; Kendra Sirak; Olivia Cheronet; Alexey Kovalev; Nadin Rohland; Alexander M. Kim; Swapan Mallick; Rebecca Bernardos; Dashtseveg Tumen; Jing Zhao; Yi-Chang Liu; Jiun-Yu Liu; Matthew Mah; Ke Wang; Zhao Zhang; Nicole Adamski; Nasreen Broomandkhoshbacht; Kimberly Callan; Francesca Candilio; Kellie Sara Duffett Carlson; Brendan J. Culleton; Laurie Eccles; Suzanne Freilich; Denise Keating; Ann Marie Lawson; Kirsten Mandl; Megan Michel; Jonas Oppenheimer; Kadir Toykan Özdoğan; Kristin Stewardson; Shaoqing Wen; Shi Yan; Fatma Zalzala; Richard Chuang; Ching-Jung Huang; Hana Looh; Chung-Ching Shiung; Yuri G. Nikitin; Andrei V. Tabarev; Alexey A. Tishkin; Song Lin; Zhou-Yong Sun; Xiao-Ming Wu; Tie-Lin Yang; Xi Hu; Liang Chen; Hua Du; Jamsranjav Bayarsaikhan; Enkhbayar Mijiddorj; Diimaajav Erdenebaatar; Tumur-Ochir Iderkhangai; Erdene Myagmar; Hideaki Kanzawa-Kiriyama; Masato Nishino; Ken-ichi Shinoda; Olga A. Shubina; Jianxin Guo; 郭健新; Wangwei Cai; Qiongying Deng; Longli Kang; Dawei Li; Dongna Li; Rong Lin; Nini; Rukesh Shrestha; Ling-Xiang Wang; Lanhai Wei; 韦兰海; Guangmao Xie; Hongbing Yao; Manfei Zhang; Guanglin He; 何光林; Xiaomin Yang; 杨晓敏; Rong Hu; 胡荣; Martine Robbeets; Stephan Schiffels; Douglas J. Kennett; Li Jin; 金力; Hui Li; 李辉; Johannes Krause; Ron Pinhasi; David Reich (Springer Nature Limited, 2021-02-22)
   The deep population history of East Asia remains poorly understood due to a lack of ancient DNA data and sparse sampling of present-day people1,2. We report genome-wide data from 166 East Asians dating to 6000 BCE-1000 CE ...
  • The Genomic Formation of Human Populations in East Asia 

   Chuan-Chao Wang; 王传超; Hui-Yuan Yeh; Alexander N Popov; Hu-Qin Zhang; Hirofumi Matsumura; Kendra Sirak; Olivia Cheronet; Alexey Kovalev; Nadin Rohland; Alexander M. Kim; Rebecca Bernardos; Dashtseveg Tumen; Jing Zhao; Yi-Chang Liu; Jiun-Yu Liu; Matthew Mah; Swapan Mallick; Ke Wang; Zhao Zhang; Nicole Adamski; Nasreen Broomandkhoshbacht; Kimberly Callan; Brendan J. Culleton; Laurie Eccles; Ann Marie Lawson; Megan Michel; Jonas Oppenheimer; Kristin Stewardson; Shaoqing Wen; Shi Yan; Fatma Zalzala; Richard Chuang; Ching-Jung Huang; Chung-Ching Shiung; Yuri G. Nikitin; Andrei V. Tabarev; Alexey A. Tishkin; Song Lin; Zhou-Yong Sun; Xiao-Ming Wu; Tie-Lin Yang; Xi Hu; Liang Chen; Hua Du; Jamsranjav Bayarsaikhan; Enkhbayar Mijiddorj; Diimaajav Erdenebaatar; Tumur-Ochir Iderkhangai; Erdene Myagmar; Hideaki Kanzawa-Kiriyama; Msato Nishino; Ken-ichi Shinoda; Olga A. Shubina; Jianxin Guo; Qiongying Deng; Longli Kang3; Dawei Li; Dongna Li; Rong Lin; Wangwei Cai; Rukesh Shrestha; Ling-Xiang Wang; Lanhai Wei; Guangmao Xie; Hongbing Yao; Manfei Zhang; Guanglin He; Xiaomin Yang; Rong Hu; Martine Robbeets; Stephan Schiffels; Douglas J. Kennett; Li Jin; Hui Li; Johannes Krause; Ron Pinhasi; David Reich (2020-03)
   【Abstract】The deep population history of East Asia remains poorly understood due to a lack of ancient DNA data and sparse sampling of present-day people. We report genome-wide data from 191 individuals from Mongolia, ...