Now showing items 1-1 of 1

    • Sulindac-Derived RXR alpha Modulators Inhibit Cancer Cell Growth by Binding to a Novel Site 

      Chen, Liqun; Wang, Zhi-Gang; Aleshin, Alexander E.; Chen, Fan; Chen, Jiebo; Jiang, Fuquan; Alitongbieke, Gulimiran; Zeng, Zhiping; Ma, Yue; Huang, Mingfeng; Zhou, Hu; Cadwell, Gregory; Zheng, Jian-Feng; Huang, Pei-Qiang; Liddington, Robert C.; Zhang, Xiao-kun; Su, Ying; 曾志平; 周虎; 郑剑峰; 黄培强; 张晓坤 (CELL PRESS, 2014-05-22)
      Retinoid X receptor-alpha (RXR alpha), an intriguing and unique drug target, can serve as an intracellular target mediating the anticancer effects of certain nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including sulindac. ...