Now showing items 1-1 of 1

    • Celastrol-induced Nur77 interaction with TRAF2 alleviates inflammation by promoting mitochondrial ubiquitination and autophagy 

      Mengjie Hu; 胡梦婕; Qiang Luo; 罗强; Gulimiran Alitongbieke; 古丽米然·阿里同别克; Shuyi Chong; Chenting Xu; Lei Xie; Xiaohui Chen; Duo Zhang; Yuqi Zhou; Zhaokai Wang; Xiaohong Ye; Lijun Cai; Fang Zhang; Huibin Chen; Fuquan Jiang; Hui Fang; Shanjun Yang; Jie Liu; Maria T.Diaz-Meco; Ying Su; Hu Zhou; Jorge Moscat; Xiangzhi Lin; 林祥志; Xiao-kun Zhang; 张晓坤 (Elsevier Inc., 2017-04)
      【Abstract】Mitochondria play an integral role in cell death, autophagy, immunity and inflammation. We previously showed that Nur77, an orphan nuclear receptor, induces apoptosis by targeting mitochondria. Here, we report ...