Now showing items 1-1 of 1

    • Methylation of transcription factor YY2 regulates its transcriptional activity and cell proliferation 

      Xiao-nan Wu; 吴晓男; Tao-tao Shi; 石涛涛; Yao-hui He; 何耀辉; Fei-fei Wang; 王绯绯; Rui Sang; Jian-cheng Ding; Wen-juan Zhang; Xing-yi Shu; Hai-feng Shen; Jia Yi; Xiang Gao; Wen Liu; 刘文 (Macmillan Publishers Limited,part of Springer Nature, 2017-10)
      【Abstract 】Yin Yang 1(YY1) is a multifunctional DNA-binding transcription factor shown to be critical in a variety of biological processes, and its activity and function have been shown to be regulated by multitude of ...