Now showing items 1-1 of 1

    • Modulation of nongenomic activation of PI3K signaling by tetramerization of N-terminally-cleaved RXRα 

      Liqun Chen; 陈鲤群; Alexander E.Aleshin; Gulimiran Alitongbieke; Yuqi Zhou; Xindao Zhang; Xiaohong Ye; Mengjie Hu; Gaoang Ren; Ziwen Chen; Yue Ma; Duo Zhang; Shuai Liu; Weiwei Gao; Lijun Ca; Lingjuan Wu; Zhiping Zeng; Fuquan Jiang; Jie Liu; Hu Zhou; Gregory Cadwell; Robert C.Liddington; Ying Su; 苏迎; Xiao-kun Zhang; 张晓坤 (Macmillan Publishers Limited,part of Springer Nature, 2017-07)
      【Abstract】Retinoid X receptor-alpha (RXRa) binds to DNA either as homodimers or heterodimers, but it also forms homotetramers whose function is poorly defined. We previously discovered that an N-terminally-cleaved form of ...