Now showing items 1-2 of 2

  • Targeting Truncated Retinoid X Receptor-alpha by CF31 Induces TNF-alpha-Dependent Apoptosis 

   Wang, Guang-Hui; Jiang, Fu-Quan; Duan, Ying-Hui; Zeng, Zhi-Ping; Chen, Fan; Dai, Yi; Chen, Jie-Bo; Liu, Jin-Xing; Liu, Jie; Zhou, Hu; Chen, Hai-Feng; Zeng, Jin-Zhang; Su, Ying; Yao, Xin-Sheng; Zhang, (2013-01-01)
   A truncated version of retinoid X receptor-alpha, tRXR-alpha, promotes cancer cell survival by activating the phosphoinositide 3-kinase (PI3K)/AKT pathway. However, targeting the tRXR-alpha-mediated survival pathway for ...
  • Total synthesis and RXR alpha-mediated transcription studies of neriifolone B and related compounds 

   Shen, Qirong; Dai, Yi; Wang, Guanghui; Yao, Fei; Duan, Yinghui; Chen, Haifeng; Zhang, Weige; Zhang, Xiaokun; Yao, Xinsheng; 王光辉 (PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2014-05-01)
   Neriifolone B (1), a natural product containing a novel 4',4'-dimethyl-4',5'-dihydropyran-6-one[2',3':3,4]xanthone skeleton, was found to be a potent inhibitor of transcription mediated by retinoid X receptor alpha (RXR ...