Now showing items 1-2 of 2

  • CDK5-dependent BAG3 degradation modulates synaptic protein turnover 

   Jiechao Zhou; 周杰超; Hei-Man Chow; Yan Liu; Di Wu; Meng Shi; Jieyin Li; Lei Wen; Kai Zhuang; 文磊; Yuehong Gao; Guimiao Chen; Kai Zhuang; Hui Lin; Guanyun Zhang; Wenting Xie; Huifang Li; Lige Leng; Mengdan Wang; Naizhen Zheng; Hao Sun; Yingjun Zhao; 赵颖俊; Yunwu Zhang; 张云武; Maoqiang Xue; 薛茂强; Timothy Y. Huang; Guojun Bu; 卜国军; Huaxi Xu; 许华曦; Zengqiang Yuan; 袁增强; Karl Herrup; Jie Zhang; 张杰 (Elsevier B.V., 2019-11)
   Background Synaptic protein dyshomeostasis and functional loss is an early invariant feature of Alzheimer’s disease (AD), yet the unifying etiological pathway remains largely unknown. Knowing that cyclin-dependent kinase ...
  • SORLA attenuates EphA4 signaling and amyloid β-induced neurodegeneration 

   Timothy Y.Huang; Yingjun Zhao; Lu-lin Jiang; Xiaoguang Li; Yan Liu; Yu Sun; Juan Pina-Crespo; Bing Zhu; Eliezer Masliah; Thomas E.Willnow; Elena B.Pasquale; Huaxi Xu; 许华曦 (The Rockefeller University Press, 2017-11)
   【Abstract】Sortilin-related receptor with LDLR class A repeats (SORLA, SORL1, or LR11) is a genetic risk factor associated with Alzheimer’s disease (AD). Although SORLA is known to regulate trafficking of the amyloid β (Aβ) ...