Now showing items 1-1 of 1

    • Alteration of endocannabinoid system in human gliomas 

      Wu, Xiyue; Han, Lijun; Zhang, Xiaolin; Li, Long; Jiang, Changzhen; Qiu, Yan; Huang, Rui; Xie, Baoying; Lin, ZhiXiong; Ren, Jie; Fu, Jin; 邱彦; 任杰; 傅瑾 (J NEUROCHEM, 2012-03)
      Endocannabinoids are neuromodulatory lipids that mediate the central and peripheral neural functions. Endocannabinoids have demonstrated their anti-proliferative, anti-angiogenic and pro-apoptotic properties in a series ...