Now showing items 1-1 of 1

    • Protective effects of mesenchymal stromal cells on adriamycin-induced minimal change nephrotic syndrome in rats and possible mechanisms 

      Guo, Junqi; Zou, Yuhua; Wu, Zhixian; Wu, Weizhen; Xu, Zizhong; Hu, Heyi; Huang, Lianghu; Dong, Huiyue; Chen, Jin; Lu, Jun; Fu, Yunfen; Wang, Jin; Ma, Yujie; Chen, Xiaowen; He, Fuqiang; Yang, Shunliang; Liao, Lianming; Chen, Jian; Zheng, Feng; Tan, Jianming; 郭君其; 吴卫真; 路君; 杨顺良 (ELSEVIER SCI LTD, 2014 APR)
      Background aims. Minimal change nephrotic syndrome is the most frequent cause of nephrotic syndrome in childhood. Current treatment regimes, which include glucocorticoid hormones and immunosuppressive therapy, are effective ...