Now showing items 1-1 of 1

    • Soluble TREM2 ameliorates pathological phenotypes by modulating microglial functions in an Alzheimer's disease model 

      Li Zhong; 钟力; Ying Xu; 徐颖; Rengong Zhuo; 卓仁恭; Tingting Wang; Kai Wang; Ruizhi Huang; Daxin Wang; Yue Gao; Yifei Zhu; Xuan Sheng; Kai Chen; Na Wang; Lin Zhu; Dan Can; Yuka Marten; Mitsuru Shinohara; Chia-Chen Liu; Dan Du; Hao Sun; 孙灏; Lei Wen; 文磊; Huaxi Xu; 许华曦; Guojun Bu; 卜国军; Xiao-Fen Chen; 陈小芬 (Springer Nature Publishing AG, 2019-03)
      【Abstract】Triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) is a microglial surface receptor genetically linked to the risk for Alzheimer’s disease (AD). A proteolytic product, soluble TREM2 (sTREM2), is abundant ...