Now showing items 1-1 of 1

    • Identification of differential gene expressions in colorectal cancer and polyp by cDNA microarray 

      Dai, Yi-Chen; Zhu, Xiao-San; Nan, Qing-Zhen; Chen, Zhang-Xin; Xie, Jun-Pei; Fu, Yu-Ka; Lin, Yuan-Yuan; Lian, Qing-Na; Sang, Qiao-Fang; Zhan, Xiao-Juan; 林园园; 戴益琛 (WORLD J GASTROENTERO, 2012-02-14)
      AIM: To screen the differential expressed genes in colorectal cancer and polyp tissue samples. METHODS: Tissue specimens containing 16 cases of colorectal adenocarcinoma and colorectal polyp vs normal mucosae were collected ...