Now showing items 1-1 of 1

    • Two new susceptibility loci 1q242 and 11p112 confer risk to severe acne 

      He, Li; Wu, Wen-Juan; Yang, Jian-Kang; Cheng, Hui; Zuo, Xian-Bo; Lai, Wei; Gao, Tian-Wen; Ma, Cui-Lin; Luo, Na; Huang, Jian-Qing; Lu, Feng-Yan; Liu, Ye-Qiang; Huang, Yi-Jin; Lu, Qian-Jin; Zhang, Huai-Liang; Wang, Lin; Wang, Wei-Zhen; Wang, Mei-Mei; Xiao, Sheng-Xiang; Sun, Qing; Li, Chun-Yang; Bai, Yan-Ping; Li, Hui; Zhou, Zhan-Chao; Zhou, Fu-Sheng; Chen, Gang; Liang, Bo; Qi, Jue; Yang, Xiao-Yan; Yang, Ting; Zheng, Xing; Sun, Liang-Dan; Zhang, Xue-Jun; Zhang, Ya-Ping; 黄一锦 (NATURE PUBLISHING GROUP, 2014 JAN)
      Severe acne is a chronic inflammatory skin disorder characterized by widespread inflammatory lesions including nodules, cysts and potential scarring. Here we perform the first genome-wide association study of severe acne ...