Now showing items 1-1 of 1

    • Transient Receptor Potential V Channels Are Essential for Glucose Sensing by Aldolase and AMPK 

      Mengqi Li; Mengqi Li; Chen-Song Zhang; 张宸崧; Yue Zong; 宗岳; Jin-Wei Feng; Teng Ma; Meiqin Hu; Zhizhong Lin; Xiaotong Li; Changchuan Xie; Yaying Wu; Dong Jiang; Ying Li; Cixiong Zhang; Xiao Tian; Wen Wang; Yanyan Yang; Jie Chen; Jiwen Cui; Yu-Qing Wu; Xin Chen; Qing-Feng Liu; Jianfeng Wu; Shu-Yong Lin; Zhiyun Ye; Ying Liu; Hai-Long Piao; Li Yu; Zhuan Zhou; Xiao-Song Xie; D. Grahame Hardie; Sheng-Cai Lin; 林圣彩 (Elsevier Inc, 2019-06)
      【Abstract】Fructose-1,6-bisphosphate (FBP) aldolase links sensing of declining glucose availability to AMPK activation via the lysosomal pathway. However, how aldolase transmits lack of occupancy by FBP to AMPK activation ...